Difference between revisions of "Template:Navbox Bestiary"

From Touhou Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 18: Line 18:
 
|list2 = {{Navbox subgroup
 
|list2 = {{Navbox subgroup
 
   |group1 = Species
 
   |group1 = Species
   |list1  = [[Magician]] • [[Devil]] ([[Vampire]]) • [[Ghost]]  • [[Yuki-onna]] • [[Night Sparrow]] • [[Half-youkai]] ([[Half-phantom]] • [[Therianthrope]]) • [[Tengu]] • [[Kappa]] • [[Tsurube-otoshi]]※ • [[Tsuchigumo]]※ • [[Hashihime]]※ • [[Satori (species)|Satori]]※ • [[Shuchuu]] • [[Tsukumogami]] ([[Menreiki]] • Karakasa obake • Ungaikyo • Biwabokuboku • Kotofurunushi) • [[Nyuudou]] • [[Nue (species)|Nue]] • [[Daidarabotchi]] • [[Yamabiko]] • [[Zombie]] ([[Jiang Shi]]) • [[Gashadokuro]] • [[Kirin]] • [[Wanyuudou]] • [[Katawa-guruma]] • [[Zashiki-warashi]] • [[Hobgoblin]] • [[Enenra]] • [[Mermaid]] • [[Rokurokubi]] • [[Amanojaku]] • [[Baku]] • [[Yamanba]]
+
   |list1  = [[Magician]] • [[Devil]] ([[Vampire]]) • [[Ghost]]  • [[Yuki-onna]] • [[Night Sparrow]] • [[Half-youkai]] ([[Half-phantom]] • [[Therianthrope]]) • [[Tengu]] • [[Kappa]] • [[Tsurube-otoshi]]※ • [[Tsuchigumo]]※ • [[Hashihime]]※ • [[Satori (species)|Satori]]※ • [[Shuchuu]] • [[Tsukumogami]] ([[Menreiki]] • Karakasa obake • Ungaikyo • Biwabokuboku • Kotofurunushi • Kutsutsura) • [[Nyuudou]] • [[Nue (species)|Nue]] • [[Daidarabotchi]] • [[Yamabiko]] • [[Zombie]] ([[Jiang Shi]]) • [[Gashadokuro]] • [[Kirin]] • [[Wanyuudou]] • [[Katawa-guruma]] • [[Zashiki-warashi]] • [[Hobgoblin]] • [[Enenra]] • [[Mermaid]] • [[Rokurokubi]] • [[Amanojaku]] • [[Baku]] • [[Yamanba]]
 
   |group2 = [[Beast Youkai|Beast]]s
 
   |group2 = [[Beast Youkai|Beast]]s
 
   |list2  = [[Bakeneko]] (Nekomata • [[Kasha]]※) • [[Kitsune|Bake-gitsune]] ([[Kuda-gitsune]]) • [[Hakutaku]] • [[Tanuki|Bake-danuki]] • [[Okuri-inu]] • [[Inugami]] • [[Umatsuki]] • [[Chimera]]
 
   |list2  = [[Bakeneko]] (Nekomata • [[Kasha]]※) • [[Kitsune|Bake-gitsune]] ([[Kuda-gitsune]]) • [[Hakutaku]] • [[Tanuki|Bake-danuki]] • [[Okuri-inu]] • [[Inugami]] • [[Umatsuki]] • [[Chimera]]

Latest revision as of 00:53, 6 January 2019

Documentation icon Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Template used on pages describing Gensokyo's bestiary.