Lyrics: 桜花幻影

From Touhou Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vision of Cherry Blossoms by PROJECT [email protected]
Romanized

sakura, sakura yo, yayoi no sora he to sakura, sakura yo, asa hi ni nioi-zo

miyuki fuyu fuyu tattou no miyuui sugo nakamu haru he wa asu hi shiaru rashi haru no noni kana mazashi

toshi no hani saku, hana mukaku naru made ni awanu kimi kamo haru no hora wa tanoshi kunoma ne

sakura, sakura, asu ni kaaku mo kako sakura, sakura, mada konna ijisetsu he... toya no, noni usagi nera hari sakura, sakura, haru wa sagisome yuki

tsukuyomi no hikari ni kimase ashi kiki no yama kienaite, to kara natsui ko yoi no tsukuyo kera keredo

tameni nosu tsuku yomi moto komari wa sugu oyoi no nagasa kyou wataru hikari hi wo yo tsuki sou

sakura, sakura, miwatasu kagiri ni saku sakura, sakura, kaze ni tema michigasu sakura, kana toki wa suginero sakura, sakura, gen'ze mada fuku me ni

inochi nani tei te wa waku ga hana no moto ni te haru shinau sono kisarari no mochiru kinokoro hoshi kakete

komu yori wa kokoro no uchi nia wa maasugu kakade yami muyu koe ga todoku atataka na yo e